Close
Sbor dobrovolných hasičů
Týn nad Bečvou
Aktuality
Branný závod

V sobotu 2.11.2019 se uskutečnil XI. ročník Branného závodu Moravské hasičské jednoty, který se konal v obci Zakřany (okr. Brno-venkov). Na startovní čáru se postavilo celkem 260 mladých […]

14.11.2019
Výjezdy
Požár trávy u řeky Bečvy

V pátek 17.4.2020 v 19 .27  byla naše jednotka vyslána k požáru trávy na břehu řeky Bečvy u chatové oblasti  Dříně.  K místu události jsme přijeli jako druhá […]

26.4.2020

CAS 25 Š 706

CAS 25 Š 706

motor. stříkačka PPS 12

motor. stříkačka PPS 12

přípojná motorová stříkačka PS 8

přípojná motorová stříkačka PS 8

DA Avia 30

DA Avia 30

Klubovna

Klubovna

ruční koněspřežná hasičská stříkačka osmichlapka

ruční koněspřežná hasičská stříkačka osmichlapka

Historie sboru

Založení sboru je datováno 1. srpna 1895. Týnskému hasičskému sboru byla darována celkem částka 1 536,70 K na zakoupení hasičského nářadí a výstroje od přispívajících členů, pojišťoven, záložen, divadelních ochotníků, starosty obce i významných osobností (kněžna Hatzfeldová z Lipníka, kancelář císaře Frant. Josefa I i arcibiskup olomoucký). U firmy R. A. Smékal Čechy na Hané byla objednána ruční koněspřežná stříkačka a další hasičské nářadí a výzbroj za 3 320 K. Také byly pořízeny pracovní obleky za 250 K. Dobrovolná hasičská jednota v Týně byla organizačně začleněna do XXII. Župy hranického politického okresu. V duchu svobody a rovnosti je voleno pro členy sboru oslovení „bratr – sestra“. 28. září 1985 probíhalo první zkušební cvičení s novou stříkačkou. Na náklady obce bylo postaveno hasičské skladiště, na místě dřívější šopy. Dne 7. června 1896 se konala slavnost svěcení nové stříkačky na nádvoří pivovaru spojena s výletem na Helfštýn za účasti 9. Hasičských sborů z nejbližšího okolí...

Obec Týn nad Bečvou

Čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou se na úpatí a svahu kopce Krásnice pod hradem Helfštýnem, na levém břehu řeky Bečvy rozprostírá obec Týn nad Bečvou. V obci žije 848 obyvatel. Přestože nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1447, kdy Týn patřil helfštýnskému panství, život v blízkosti obce byl už v období lužické kultury, což dokumentují nálezy žárových hrobů, a lidé tu přebývali už i v mladší době kamenné, o čemž svědčí nálezy předmětů z tohoto období - pazourková sekyra, obuch z hadce, popelnice s kostmi a další. Historické písemnosti se zmiňují o katastrofách, které potkaly Týn. Kromě dešťů, které ničily úrody, pustošily kraj také kobylky, poprvé v roce 1475, poté v roce 1624 a také v roce 1712. V roce 1461 dal Vok ze Sovince Týnským a Lipenským vymýcené lesy. Za pánů z Ludanic, v letech 1553 až 1571, byl v místě postaven pivovar, který zanikl až v devatenáctém století. Z roku 1553 pochází také první zmínka o tom, že v obci je dvůr. K Týnu patřily obce Kaly, o nichž známe první písemnou zmínku z roku 1536, a Zlechov, o kterém pochází první písemná zmínka z roku 1503. Obě obce zanikly ve dvacátém století. Od šestnáctého do osmnáctého století zažili Týnečtí takovou bídu, že jim k přežití nezbývalo, než péct chleba z pýru. Podle písemností obec vedla kvůli měnícímu se toku řeky Bečvy spory o pozemky v roce 1595 s Lipníkem, v roce 1698 s Jezernicí a v roce 1747 opět s Lipníkem. V roce 1770 začali Týnečtí pěstovat brambory...