Close

Výbor SDH

Výbor sboru se skládá ze šesti osob, které tvoří hlavní strukturu organizace.

Starosta sboru Bc. Pavel Procházka
Místostarosta Lumír Slaměník
Velitel sboru Jindřich Viliš
Hospodář René Kelar
Jednatel Simona Kittlová
Pokladní Petra Procházková