Close

Členové

Mezi JSDHO a MHJ HS Týn n. B. byla vždy nezbytná úzká provázanost. Členové zásahové jednotky obce jsou většinou vybíráni z členské základny dobrovolných hasičů, protože byli již od mládí vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany, ochrany majetku a záchrany životů. Nezastupitelná je dnes jejich úloha při zmírňování dopadů povodní, větrných poryvů, dopravních nehod i poskytování technické pomoci záchranným zdravotnickým službám. Podle operační hodnoty je naše zásahová jednotka vedena v kategorii JPO V/2. Jejím dlouholetým obětavým velitelem je bratr Jindřich Viliš.

Zásahová jednotka má celkem 11 členů rozdělených do dvou družstev. V každém družstvu je funkční zařazení: jeden velitel družstva, (zástupce velitele jednotky), jeden strojník a tři hasiči. Všichni prochází pravidelnými lékařskými prohlídkami a také pravidelnými zkouškami v získávání platné odborné způsobilosti. Díky aktivnímu přístupu velitele jednotky i za přispění ostatních členů při podpoře obecního úřadu se v průběhu minulých let podařilo sjednotit vybavení speciálními zásahovými obleky, včetně bot i moderních přileb pro všechny členy zásahové jednotky.

 

Jméno Příjmení Zařazení
1. Jindřich Viliš Velitel jednotky, NDT
2. Stanislav Mizera Velitel družstva, NDT
3. Jiří Viliš Velitel družstva, strojník, MP, NDT
4. Lumír Slaměník Strojník, MP, NDT
5. René Kelar Strojník, MP
6. Tomáš Hubka Strojník
7. Pavel Procházka Strojník, MP, NDT
8. Lubomír Toman Strojník
9. Lukáš Slaměník Strojník, MP, NDT
10. Richard Štětka Hasič, NDT
11. Lucie Vilišová Hasič


Vysvětlivky: 

NDT – nositel dýchací techniky
MP – motorová pila