Close

25.4.2018

Sběr železného šrotu

Dne 21. 4. 2018 proběhl tradiční sběr železa, při němž členové sboru uklízí po obci předměty, které občané již nepotřebují a pro tento případ nachystají před svůj dům.