Close

1.8.2020

Technická pomoc při kontrole průjezdnosti cesty mezi Lhotou a Paršovicemi

Jednotka byla povolána na kontrolu cesty mezi obcí Lhota a obcí Paršovice. Po příjezdu na začátek lesa bylo zjištěno, že jednotka JSDHO Lhota již zahájila prořezávání popadaných stromů přes cestu. Po konzultaci s velitelem JSDHO Lhota členové jednotky s pomocí MP začali odstraňovat vyvrácené stromy. Po dvou hodinách usilovné práce jsme byly nuceni po dohodě s KOPIS cestu uzavřít a jednotka se vrátila v pořádku na základnu.